Home - Begeleiding - Oorlogsgetroffenen
Oorlogsgetroffenen Afdrukken E-mailadres

Conflicten
Elke dag worden we met conflicten geconfronteerd. Ze ontstaan daar waar we onszelf moeten handhaven. Ze dienen voor onze ontwikkeling, voor het vinden van de beste oplossing, voor het verleggen van onze grenzen en uiteindelijk voor onze zekerheid en onze innerlijke vrede. Dat zijn de ons welbekende kleine conflicten. Daarnaast bestaan er conflicten van heel andere aard. Ze zijn werkzaam vanuit een bepaalde vernietigingsdrang, zodat het hier om uitersten gaat, om leven en dood, om overleven of ten onder gaan. Dat zijn de grote conflicten.

Ver van ons bed
Veel mensen vinden dat de grote conflicten hun niet aangaan, omdat ze zich ergens anders voltrekken, omdat ze al lang geleden zijn, omdat ze ver van hun bed zijn. Wanneer we echter bij onszelf te rade gaan, moeten we algauw erkennen hoe vaak we van binnen wensen dat andere mensen de gerechtigheid doen wedervaren, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde misdadigers, of dat het mensen die ons iets misdaan hebben, slecht vergaat. We wensen ze dan vaak vanuit de grond van ons hart het slechtste toe. We zien hier in onze ziel dezelfde beweging die in andere situaties tot oorlog voert of tot meningsverschillen waarbij men andere mensen schade wil toebrengen of wil vernietigen. Zo ver van ons bed als we wel zouden willen, zijn de grote conflicten dus niet.

Uitsluiting
Als er familieleden worden uitgesloten betekent dat vaak dat bepaalde conflicten, gebeurtenissen, gevoelens, instincten of inzichten worden uitgesloten. Alles wat in een familiesysteem is uitgesloten, niet verwerkt, niet gezien is, duikt in de nakomelingen weer op. Wacht zogezegd verder op verwerking. Er zijn speciale gebeurtenissen, bepaalde ervaringen van familieleden, die ons lot in ernstige mate bepalen. Het zijn de thema’s die de mens meestal uit zijn bewustzijn verbant. En het meeste uitgesloten of in het onderbewuste geduwd, zijn die thema’s die voor de mens het meest pijnlijk zijn om ze te integreren. En dat zijn: dood, in verantwoording zijn en pijnlijke aangelegenheden.

Dood:

  • Vroege dood: of omdat een mens vroeg sterft, of vanuit het zicht van het kind als bijv. één van de ouders sterft als het kind nog klein is
  • Gewelddadige dood: moord, zelfmoord, ongeluk, oorlog, enz
  • Plotselinge dood: van het ene moment op het andere
  • Bijzondere doodsoorzaak: verbrand, gestikt, verdronken, drugs, erfelijke ziekte, enz

Verantwoordelijkheid:

  • Schuld: heeft iemand van een ander familie-systeem een voordeel door een familielid gekregen of een nadeel door een familielid geleden: bezit, gezondheid, leed, leven. Dan gaat het om het niet erkennen van dit voor- of nadeel.

blauwPijnlijke aangelegenheden:
Bij deze gebeurtenissen is de waarschijnlijkheid groot dat de voorouders of de direct betrokkenen dit niet hebben kunnen verwerken, zodat het verder in het systeem blijft. Daarnaast is het belangrijk om te weten wie er allemaal tot het systeem behoort:
- vroegere partners van ouders en grootouders
- allen die door diens verlies een voordeel werd voor de familie
- de slachtoffers van daders
- de daders van slachtoffers

Zwijgen
Over de oorlog wordt meestal gezwegen. Uit ervaring weten wij dat partners en nakomelingen van oorlogsgetroffenen vooral veel last hebben van dit zwijgen. De oorlogsgetroffene zwijgt omdat hij/zij niet herinnert wil worden aan de verschrikkingen en zijn/haar gezin er niet mee wilt belasten. De nakomelingen en partners begrijpen dit wel, maar hebben er toch last van omdat hun geliefde anders is geworden door dit zwijgen. En dat is moeilijk te accepteren.

Kies voor meer info in het menu Oorlogsgetroffenen: familieopstellingen of overleden geliefden.


Coaching

Het coachingstraject van Buro IKSA is er voor hen die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen ervaren in hun huidig functioneren. Er zijn een aantal doelgroepen te onderscheiden:

* Mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt:
Ook meer dan 50 jaar na dato, zijn er mensen die nog steeds problemen ondervinden als zij het verleden niet of onvoldoende hebben verwerkt. Dan dragen zij het oorlogsverleden levenslang met zich mee.

* Militairen, hulpverleners en ontwikkelingswerkers in conflictgebieden:
Deze mensen kunnen vaak met hun verhalen nergens naar toe. Ze ervaren soms kwaadheid over al het onrecht dat ze hebben gezien en/of over de onmacht die ze hebben ervaren. Ook voelen ze zich dikwijls in de steek gelaten of onbegrepen door de organisatie waarvoor ze uitgezonden waren. Wat vaak onderschat wordt is de enorme spanning en druk die deze mensen ervaren, terwijl ze gewoon hun werk moeten doen. Soms werken ze in een conflictgebied, waar het niet escaleert, maar waar die dreiging wel voortdurend aanwezig is. Op het moment dat deze mensen weer in een veilig gebied zijn, ontlaadt de spanning zich en worden ze bang voor zichzelf, voor de emoties die dat met zich meebrengt. Begrip en begeleiding in zo’n situatie is essentieel.

* Familieleden, vrienden, relaties, gezinnen, kinderen van mensen met oorlogservaringen:
Deze mensen belanden vaak in complexe situaties. De ingehouden spanning en emotie van de betrokkene, maakt dat mensen stiller en teruggetrokken worden, of onderhevig zijn aan stemmingswisselingen of uit barstingen van verdriet of kwaadheid hebben.
De omgeving vindt het moeilijk om hiermee om te gaan en probeert hoe dan ook tot hun geliefde door te dringen, want ze voelen zichzelf ook vaak tekort gedaan. De familie van de betrokkene heeft evenzoveel begeleiding, steun en begrip nodig.

 

copy20of20img_8045_560Individuele coachingstrajecten
Na een intakegesprek wordt in overleg bepaald hoe lang het traject zal zijn. De problemen die besproken worden hebben te maken met de psychische verwerking van leed ten gevolge van de oorlog, internering en de naoorlogse omstandigheden, het sociaal en cultureel isolement waarin men kan komen te verkeren en met integratie en identiteitsproblematiek.

Soms is het verband met de oorlog direct herkenbaar: zich herhalende nachtmerries, herbelevingen naar aanleiding van bijvoorbeeld televisiebeelden.
Maar soms is het verband tussen het actuele probleem en de oorlog veel minder herkenbaar. De klachten zijn dan algemeen van aard: moeilijkheden op het werk, lichamelijke klachten, stemmingswisselingen, snel en explosief kwaad worden, conflicten met familieleden of buren, financiële kwesties en allerlei andere algemeen voorkomende problemen. Een relatie tussen het ontstaan van deze problemen en de doorgemaakte oorlogsperiode wordt dan vaak niet gelegd, niet door de mensen zelf en ook niet door hulpverleners van algemene voorzieningen.

Buro IKSA heeft in de loop der jaren grote expertise opgebouwd in het begeleiden van oorlogsgetroffenen. Bij de hulpverlening wordt bijzondere aandacht geschonken aan de specifieke context van de hulpvraag.

 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin