JA slide show
 
Home - Familieopstellingen
Opstellingen Afdrukken E-mailadres

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie of het systeem (volk, land, cultuur, religie, etc) waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De methode van Bert Hellinger maakt verhoudingen binnen familieverbanden en systemen zichtbaar door een fysieke opstelling in de ruimte met representanten.

In een opstelling worden – op basis van de vraagstelling van de cliënt – vanuit de groep representanten (plaatsvervangers) van de leden van het systeem (familie, organisatie) van de cliënt in de ruimte neergezet. We ‘simuleren’ als het ware de verhoudingen en gevoelens van het systeem van de cliënt. Eén van de bijzondere
(en tot nog toe niet te verklaren) kenmerken van een opstelling is, dat de representanten gevoelens en gedachten hebben die vaak nauw overeenkomen met degene die zij in de opstelling representeren. En dit terwijl zij geen kennis hebben van datgene wat speelt. Op deze manier worden verstoorde verhoudingen en energieën zichtbaar en ontstaat er een waar te nemen patroon waarin de spanningsvelden tussen de leden zich openbaren.

De interne voorstelling die een cliënt heeft van de situatie wordt nu extern zichtbaar en fysiek voelbaar. Doordat de begeleider de deelnemers letterlijk een andere plek in de ruimte laat innemen, verandert de dynamiek. Mensen voelen dan dat zij in het systeem gezonder kunnen functioneren. Deze beweging en dit beeld is voor de cliënt
vaak al genoeg om het proces van heling zijn werk te laten doen om uiteindelijk los te komen van de emotionele verstrikkingen.

Een opstelling kan duidelijk maken op welke manier je door bepaalde familie- en systeempatronen gestuurd wordt en hoe gelijktijdig andere grotere ordeningen en wetmatigheden werken (in volk, land, cultuur, religie, of de grote mannen- en vrouwen-velden, enz). Een systeem kan ook een organisatie zijn waar iemand werkt. Eventuele disharmonie kan zich op verschillende manieren tonen zoals ziekten, disfunctionering, relatieproblemen of overig ongeluk. Zo kan een kind (generaties verder en vaak onbewust) verstrikt raken met een ander lid uit de familie
(generaties terug) en diens emoties overnemen.

Bij het familieopstellen gaat het er steeds om de harmonie met de ingrijpende ordeningen te herstellen en liefde weer tot stromen te brengen. Het is steeds weer liefde, die heelt, verlicht, verbindt en naar het goede verandert.

 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin