Home - Familieopstellingen - Horoscoop opstellingen
Horoscoopopstellingen Afdrukken E-mailadres
Welk lot heb jij – hoe ben jij met het Grote Geheel verbonden?  Wat zijn de bijzondere kansen, opgaven en uitdagingen in jouw leven en hoe kun je die het beste benutten  en vormgeven?  Heb jij jouw levenservaringen tot nu toe goed begrepen en handel je ook naar wat je ervan hebt geleerd? Op welk punt in jouw leven ben je nu en wat spiegelen en betekenen jouw levensomstandigheden juist op dit moment in de tijd?

De horoscoop van een mens is een spiegel van zijn levensgeschiedenis, en toont hoe de familiewortels, probleemvelden alsmede de krachtvelden als beelden in het onbewuste worden meegedragen.  De symboliek en principes van de astrologische factoren kunnen vanuit verschillende perspectieven op verleden, heden en toekomst worden betrokken. De horoscoop kan in het bijzonder een wegwijzer zijn en uitkomst bieden over het systeem van herkomst, in die zin dat planeetconstellaties symboliseren op welke wijze de eigen plaats in het familiesysteem is verwikkeld. Elk mens heeft ouders en groot (voor) ouders waarvan hij afstamt en waarvan het lichamelijk en geestelijk erfgoed  (veelal onbewust) wordt overgenomen.

horosocoopMet behulp van de persoonlijke horoscoop kan een familiestructuuranalyse worden gemaakt om de wezenskern aan te tonen als blauwdruk van de totale persoonlijkheid. De uit de horoscoop verkregen planetenbeelden en inherente patronen  die de verstrikkingen en bijbehorende karakteristieken illustreren kunnen via een astrologische systeemopstelling zichtbaar en bewust worden gemaakt en zo de weg  vrijmaken naar verdere ontwikkeling  van het individuele zielewezen, waarvoor de horoscoop een wegwijzer kan zijn.
Alleen de mens zelf kan dit ont-wikkelingswerk doen en zo zijn meegebracht karma-pakketje inlossen.

Horoscoopopstellingen maken zichtbaar hoe  we  vanuit meer harmonie met ons lot kunnen groeien en onze plaats in het Grote Geheel beter kunnen  begrijpen, om op grond van aldus verkregen inzichten  een passende vorm te  vinden,  waarin  we  weten wat we dienen te doen of beter kunnen laten. De Astrologie van de Zwarte Lichten wijst ons vervolgens de weg  terug  naar wie we in  wezen zijn en geeft ons aanwijzing  hoe  we  ons kunnen bevrijden  van  conditioneringen en systemische patronen.  

Voor een familieopstelling  waarin alleen de thematiek  van het actuele moment wordt belicht op basis van de tijdsindicatie in de horoscoop zijn de kosten: 50 euro. Er wordt dan geen uitgewerkte horoscoop uitgereikt.
Uiteraard kan een volledig op schrift uitgewerkte geboortehoroscoop in het kader van het familiesysteem  met behulp van de zwarte lichten  worden gemaakt inclusief de actuele thematiek. De kosten hiervan bedragen: 100 euro.

Francine Rasenberg  (1940) is vanaf 1980 astrologe en heeft een eigen praktijk in Den Haag, waar ze mensen advies geeft aan de hand van astrologie, handanalyse en tarot en begeleidt met inner speak en  therapie sessies. Ook  heeft ze de 3-jarige opleiding systemisch werken bij Wolfgang Könighaus gevolgd.

Data en Lokatie:
Er zijn geen speciale data meer voor horoscoopopstellingen. Deze kunnen gedaan worden op elke willekeurige opstellingsdag.

Kosten en Opgave:
Kosten voor deelname met opstelling: 
€ 200,- in Alkmaar (inclusief uitgebreide en op schriftgestelde horoscoop, + koffie, thee en lunch op de opstellingsdag)

€ 210,- buiten Alkmaar.

Francine heeft uiterlijk 3 weken van te voren de volgende gegevens nodig: geboortedatum, geboorteplaats,  juiste geboortetijd. Bij aanmelding worden een factuur voor de opstelling en een routebeschrijving opgestuurd.

Opgave en info bij Buro IKSA   Desiree v.d. Krogt

 


links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin