Home - Familieopstellingen - Organistatieopstellingen
Organisatieopstellingen Afdrukken E-mailadres

Inzicht
Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.

Een manier van kijken
Opstellingen kijken naar het systeem als geheel, zonder oordeel, zonder iets beter of slechter te maken dan het is, en met toekomstperspectief. Het is een methode, die de werkelijkheid van de organisatie zoals die zich toont in de opstelling, neemt zoals die is. De systemische manier van kijken toont ons een aantal systemische principes:
1. Een ordening waarbij ieder deel van de organisatie zijn of haar goede plek heeft om te
kunnen functioneren.
2. Een balans in geven en nemen die tot een gezonde en steeds groeiende uitwisseling leidt.
3. Een plek, en daarmee erkenning, voor ieder persoon, concept, oprichter of ander element
dat bijdraagt of bijgedragen heeft aan de organisatie in haar bestaan.

De organisatieopstelling
Iemand uit een organisatie heeft een vraagstuk (bijvoorbeeld: hoe kunnen we efficiënter werken?). De opsteller stelt vragen over welke personen, functies, concepten en andere elementen voor zijn vraag relevant zijn. Inhoudelijk wordt er daarbij door de vraagsteller zo weinig mogelijk over de situatie gezegd.
Vervolgens kiest de vragsteller uit de groep deelnemers personen uit die de verschillende elementen van het systeem representeren. Die representanten hoeven daar niets speciaals voor te doen, behalve te weten welk element ze representeren. De representanten weten inhoudelijk dus niets over de organisatie of over het project dat opgesteld gaat worden.
Intuïtief plaatst de vraagsteller de representanten ten opzichte van elkaar in de ruimte.  Onmiddellijk voelen de opgestelde representanten hoe het veld van relaties is, waar ze zich in bevinden. Dit veld van relaties blijkt vrijwel altijd in hoge mate overeen te komen met de werkelijke organisatie-situatie. Er ontstaan beelden en inzichten over verbanden, belemmeringen en mogelijkheden in het organisatiesysteem.
Door posities van representanten te veranderen, ontbrekende of buitengesloten elementen toe te voegen is het mogelijk om te kijken naar goede oplossingen voor de ingebrachte vraag.
Als de opstelling oplossingen laat zien, gaat er in het systeem weer energie stromen. 

atol11'Out of the Box'
Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen een werkelijkheid die misschien tot dan toe nog niet bewust was. Dikwijls werken de beelden nog lang door. Hoewel de systemische manier van kijken in principe oplossingsgericht is worden soms patstellingen en doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Maar ook daaruit kunnen impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen ontstaan.

Nieuw inzicht
De belangstelling voor en de toepassing van organisatieopstellingen groeit snel. Opstellingen zijn een goede aanvulling op de ons al bekende methoden en benaderingen van organisatieontwikkeling. De vraagsteller krijgt nieuwe inzichten over belemmeringen en mogelijkheden in diens bedrijf of organisatie en behoudt zijn/haar autonomie en verantwoordelijkheid. Hij/zij kan in de werkelijke organisatie datgene doen , wat hem of haar passend lijkt.

Voor meer informatie kunt u bellen of een email sturen

 

 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin