JA slide show
 
Home - Nieuws
Opleiding Afdrukken E-mailadres

 


Afdrukken E-mailadres bewerk
Bij voldoende aanmeldingen gaat in oktober de opleiding Interculturele Familieopstellingen en Systemisch Werk weer van start. Deze duurt tot december 2017.
Een anderhalf jaar durende opleiding met alle basistechnieken van het familieopstellen, aangevuld met inzichten uit de Tao en van Gurdjieff,   interculturele thema’s en persoonlijke groei.
Bert Hellinger heeft met het Familieopstellen een soort nieuwe – of misschien ook wel oude – existentiële taal (her)ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om het leven op een diepe en verbazingwekkende manier tot ons laten spreken. Men moet natuurlijk wel bereid zijn om écht te luisteren en zonder manipulerende bril écht te kijken, met open hart en niet-oordelend. De opleiding dient ertoe om deze essentiële basis van het familieopstellen te leren. Het is een proces dat een meditatieve houding nodig heeft. In het erkennen wat er is, ligt de sleutel, en zo kan dit werk een grote transformerende kracht ontvouwen. Dit aspect staat dan ook centraal in de opleiding, naast de technieken en know-how van het opstellen. 

Uitgangspunten, doelgroep en doel:
De uitgangspunten van deze opleiding zijn:  erkenning, acceptatie, heelheid, authenticiteit, lichtheid en liefde. De opleiding is bestemd voor een ieder die wil werken met mensen en systemen. Dit vraagt een diepgaand begrip van processen en  ontwikkelingen, met daarnaast feitenkennis. De opleiding beoogt opstellers in staat te stellen deze ontwikkelingen bij zichzelf en anderen te doorzien en aldus opstellingen professioneel te kunnen begeleiden.

Andere invloeden:
Het waarnemen, analyseren, ordenen, verbinden en het weer laten stromen van liefde, kunnen alleen plaatsvinden als daarbij ook de persoonlijke ontwikkeling genoeg plaats krijgt. Naast  Hellinger zullen daarom ook inzichten van Lao Tse (Tao) en Gurdjieff aan de orde komen, zodat de opsteller vanuit het Lege Midden leert werken en niet vanuit het ego .
Ook de interculturele invalshoek neemt een belangrijke plaats in. Oorlogen zijn per definitie intercultureel en die hebben altijd grote invloed op mensen en systemen. 

Groepsgrootte:
Er wordt gewerkt in een kleine groep (maximaal 10) en met veel ruimte voor persoonlijke processen. Het onderwijs is praktijkgericht en de werkvormen gevarieerd. 

Bert Hellinger
Begin jaren negentig ontwikkelde Bert Hellinger, een missionaris in Zuid-Afrika met psychologische achtergrond, de techniek van familieopstellingen en systemisch werk. Hellinger zag de dynamiek en ordening in (familie)systemen en de effecten van taboes, uitsluitingen en geheimen op korte en lange termijn voor het betreffende systeem. Dit heeft hij een “verstrikking” genoemd. 
Bij familieopstellingen wordt na een voorgesprek bepaald wat er moet worden opgesteld om de betreffende verstrikking aan het licht te brengen en vervolgens representanten gekozen die in de ruimte worden neergezet. De representanten geven informatie over de rol waarin ze staan. Wat kan er worden opgesteld? Personen, collectieve velden (land, volk, cultuur, het lot, het leven, de dood, het werk, enz.), symptomen, lichaamsdelen, dingen, emoties, enz.  De opsteller heeft een leidende en  dienende functie, waarbij het waarnemen, benoemen en ordenen centraal staan. Het uitgangspunt is respect en acceptatie voor alles wat is en het zien van het grote geheel. Het doel is om de verstrikking op te heffen, het eigen leven weer te kunnen leiden, de liefde te laten stromen, de verbinding te herstellen en iedereen erbij te laten horen. Pas als men naar het grote geheel kan kijken, ziet men dat de polarisatie van goed en slecht (of dader en slachtoffer) wegvalt en dat alles en iedereen erbij hoort (de dag kan niet bestaan zonder de nacht).

Data, tijdsbeslag en locatie
De opleiding duurt anderhalf jaar (totaal 12 weekenden van twee dagen en een afsluitende dag met certificaatuitreiking).
Alle dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. In sommige weekenden zal, vanwege de thematiek, ook op zaterdagavond het programma nog doorlopen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met:
  • Oefengroepen waarin deelnemers met elkaar opstellingen oefenen.
  • Literatuurstudie en ander huiswerk (o.a. genogram)
  • Assistentschap
De opleiding start in oktober 2016 en eindigt in december 2017.
De data van de weekenden in 2016 zijn:

- zaterdag 29 en zondag 30 oktober 
- zaterdag 26 en zondag 27 november

De data voor 2017 worden nog bekend gemaakt.

De opleiding wordt gegeven in Centrum Zenit, Spoorstraat 62, 1815 BL Alkmaar. Bij Zenit zijn geen overnachtingsmogelijkheden. Op aanvraag kan een lijst met betaalbare bed & breakfast adressen in Alkmaar en omgeving worden toegestuurd.

Kosten van de opleiding:

De kosten van de opleiding bedragen totaal € 3000,- Dit bedrag is inclusief dagverzorging (koffie, thee en lunch) en BTW.

 


 


 

 

 

 

 

 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin