Home - Opleidingen - Opleiding Numerologie
Opleiding Numerologie Afdrukken E-mailadres

De Opleiding Numerologie bestaat uit twee gedeelten: een basistraject waarbij de nadruk komt te liggen op methode, het leren berekenen en het inzichtelijk denken. In het  vervolgtraject ligt de nadruk op interpretatie en verfijning van het inzicht. Na het vervolgtraject, dat afgesloten wordt met een examen en een certificaat, is men klaar om een eigen praktijk te beginnen.

Omdat gebleken is dat het fijner en sneller werkt voor mensen om hun eigen tempo te mogen bepalen, ben ik afgestapt van groepscursussen en geef ik deze hele opleiding individueel. Afhankelijk van de opnamecapaciteit van de leerling en de mogelijkheid tot investering in huiswerk, heeft deze opleiding een gemiddeld tijdsbeslag van 60 uur.


Opleidingsonderdelen Numerologie

- universele wetten,  analoog denken, grondtrillingen 1 t/m 9. 
- toepassingen en classificatie, indeling numeroscoop, ethische normen.
- hoofdenergieën (levensgetal, expressiegetal,  motivatiegetal en persoonlijkheidsgetal). 
- karmische lessen, beroepstrilling, maturiteit, neigingen, stressfactoren.
- uitdaging, expressietafel en toepassing.
- levensloop,  essentie, persoonlijk jaar, aspecten, cycli en pieken.
Kosten:
€ 1400,- (incl. boek, huiswerkbegeleiding en certificaat).
Voorwaarde opleiding:
Numeroscoop van de deelnemer door D. v.d. Krogt (€ 60,-)
Examen:
Een volwaardig persoonlijk consult geven. Inclusief begeleiding en evaluatie. 
Examengeld: € 100,-


Achtergrondinformatie

Het ontstaan van de numerologie.
Er bestaat een bepaalde orde in het heelal, vanaf het atoom tot het zonnestelsel. De wetenschap der getallen kan formules verschaffen ter opheldering van het ontwikkelende patroon van het aardse bestaan.  Deze methode levert een ordelijke en praktische manier op, waarbij we de getallen, die in namen en geboortedata besloten liggen, gebruiken om de raadsels op te lossen van individualiteit, persoonlijkheid en de patronen van de functie van het lot, die door elk menselijk wezen in zijn leven worden meegedragen. Een groot deel van ons spiritueel en wetenschappelijk begrip van de getallen danken wij aan Pythagoras, de vader van de wiskunde. Maar Pythagoras was in de eerste plaats een mysticus en een wijsgeer. Hij geloofde dat ‘alle dingen getallen zijn’. Hij ontdekte de mystieke betekenis der getallen en noteerde dat de getallen van 1 tot en met 9, macrokosmisch, universele beginselen vertegenwoordigen. Op het persoonlijke vlak, microkosmisch, zijn ze het symbool van kenmerken, vermogens en gebeurtenissen. Hij zag in de getalspatronen en geometrische verhoudingen verklaringen van alle natuurlijke verschijnselen.Kabbalistische Numerologie
De numerologie die ik hanteer is gebaseerd op de Kabbala, die meer betrekking heeft op verborgen informatie in symbolische vorm, of dat symbool nu een getal, een woord of een hiëroglief is. De bijbelboeken bevatten mystieke onthullingen van verborgen kennis, waaronder bespiegelingen over de mystieke betekenis van getallen en letters. De kabbalist wist hoe hij de esotherische boodschappen in deze boeken ontcijferen moest . Ook Gaudi, de beroemde kunstenaar, werkte met de getallen die in de bijbel genoemd werden en heeft daarop de beroemde Sagrada Familia gebouwd, met verbluffende getalsconstructies en symbolen. Door middel van berekeningen en formules is het aldus mogelijk inzicht te krijgen in een persoonlijke karakterstructuur en levensloop.

escher
 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin