Home - shop - Boeken
Shop: Boeken / Books Afdrukken E-mailadres

 

edodestruisvogel Samenvatting:
Edo is verdrietig, omdat hij niet weet wie hij is. Hij is een vogel, maar kan niet zwemmen of vliegen zoals andere vogels. Om Edo te helpen gaan zijn vriendjes de Gans en de Eend hem leren zwemmen. Een groot avontuur, dat niet echt gaat lukken. Dan ontstaat het briljante idee om een wedstrijd te houden waar ieder doet waar hij of zij het beste in is. En dan wint iedereen

Omschrijving:
Dit boek verhaalt over 3 verschillende vogels, die ontdekken dat kwaliteiten belangrijker zijn, dan treuren over wat je niet hebt/kunt. Als je accepteert wie je bent en doet wat je het beste kunt, word je vanzelf gelukkig. De beeldende tekst is leuk om voor te lezen. Eenvoudige aquarellen in zachte kleuren verlevendigen het verhaal. Ze tonen de gevoelens van de vogels in houding en mimiek. Het decor is miniem; enkele details zorgen voor grappige accenten.
 • Nederlands / Paperback / Fullcolour / Uitgeverij Blurb
 • Klein formaat vierkant prentenboek (18 x 18 cm, 40 pagina’s, stevig papier)
 • Geschikt voor de leeftijd van 4 – 8 jaar
 • Thema’s: Tao, diversiteit, vriendschap, fantasie, gelukkig zijn.
 • € 10,00 (excl. verzendkosten)
 • Bestellen bij Buro IKSA (www.buro-iksa.nl) of Blurb (www.blurb.com)
 • Inkijkexemplaar op www.blurb.com

edotheemu Summary:
Edo is sad, because he doesn’t know who he is. He is a bird, but can not swim or fly like other birds. To help Edo, his friends the Goose and the Duck are going to teach him how to swim. A big adventure, that doesn’t really work out. Then the brilliant idea pops up to organize a race were everybode does the thing he or she can do best. And then everybody wins!

Product Description:
The book tells a story about 3 different birds, who discover that ones qualities are far more important than being depressed about something you don’t have/can. If you accept who you are and do what you can do best, you will be happy in a natural way. The tekst is written smoothly and can be easily read aloud. Waterpainted illustrations in softtones revive the story. They show the feelings of the birds in posture and mime. The scenery is minimal. A few details provide funny accents.
 • English / Paperback / Fullcolour / Publisher Blurb
 • Small square size picturebook (7 x 7 inches, 40 pages, printed on firm paper)
 • Reading level: Ages 4-8
 • Theme’s: Tao, diversity, identity, friendship, fantasy, being happy.
 • € 10,00 (+ shippingfee)
 • Order at Buro IKSA (www.buro-iksa.nl) or Blurb (www.blurb.com)
 • Preview at www.blurb.com
 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin