Home - Trainingen - Bedrijven
Bedrijven Afdrukken E-mailadres
Intercultureel op de werkvloer
Omdat de wereldmarkt toenemende mondialisering ondergaat, werken ondernemers en professionals voorbij nationale en culturele grenzen.  Een mondiale manier van denken zijn noodzakelijk als we succesvol willen werken binnen de culturele uitdagingen en mogelijkheden. Dit kan worden ontwikkeld op basis van multiculturele werkervaringen die worden ondersteund door interculturele trainingen.

Interculturele trainingen zetten de culturele normen, waarden en overtuigingen in perspectief en zorgt ervoor dat oplossingen kunnen worden gevonden ‘outside-the-box’. Interculturele training omvat:
  • visie, oriëntatie en doelen
  • carrièreveranderingen en – ontwikkelingen, culturele transities
  • crisis- en conflictoplossing
  • bindingspatronen in relaties, zowel professioneel als persoonlijk
  • repatriatie en integratie
De interculturele training is een oplossingsgericht proces dat de wijsheid van een individu of team in de context plaatst van het bereiken van organisatiedoelen. Concrete organisatie- of persoonlijke problemen worden gezien als een kans om te groeien.  Het is een perspectiefverandering weg van mislukking, angst en wantrouwen naar potentieel, kwaliteiten en vertrouwen. Dit opent de weg naar oplossingen en soms kan dat onverwacht gemakkelijk verlopen.

In een mondiaal, multicultureel en divers ondernemingsklimaat, is het van essentieel belang de diversiteit te omarmen en te managen binnen een internationaal uitvoerend team, zodat succesvolle en duurzame resultaten kunnen worden bereikt en dat de positie op de markt wordt geconsolideerd.

De interculturele training richt zich op de acceptatie van culturele en andere verschillen binnen het team door zich te focussen op algemene kenmerken. Door gebruik te maken van de gaven van de verschillende culturen, uiteenlopende houdingen, overtuigingen en gedrag, wordt het team krachtiger, waardoor uitstekende ondernemingsresultaten kunnen worden geboekt.

De interculturele training is een efficiënte manier om:
  • gebruik te maken van culturen als een organisatiestrategie om doelen te bereiken
  • banen te creëren met systemische en mondiale perspectieven
  • manieren te ontwikkelen om het teamsucces te meten
  • repatriatie en reïntegratie te bevorderen
De training duurt twee dagen en wordt op maat gemaakt.  Na een inleiding over interculturele communicatie worden verschillen getoond tussen collectieve en individuele culturen, neutrale en emotionele culturen en mannelijke en vrouwelijke culturen. Ook verbale en non-verbale communicatie komen aan bod. Daarnaast kijken we naar de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland enerzijds en andere culturen anderzijds. Met andere culturen wordt niet alleen de Europese cultuur bedoeld, maar ook de Aziatische, Arabische en Afrikaanse cultuur. Ook het omgaan met  cultuurverschillen en cultuurshock komen aan bod.

­­­­­Cultuur omvat de basiswaarden die een individu / een organisatie stimuleren én de praktijken, systemen, structuren en andere componenten die daaruit voortvloeien.
(R. Roosevelt Thomas)

 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin