Home - Trainingen - Expats
Expats Afdrukken E-mailadres
Naar het Buitenland?
Voorbereiding op vertrek naar het buitenland is belangrijk, zowel voor bedrijven als voor particulieren.
Een buitenlands project vergt aanzienlijke investeringen; een voortijdige afbreking kan de organisatie kansen, geld en imago kosten en schaadt de carrière van de contractant. Een succesvolle uitzending hangt niet alleen af van de contractant zelf; ook de meeverhuizende partner speelt een rol in het welslagen van de onderneming.
Een particulier die besluit te emigreren, neemt een grote stap met veel risico’s. Het is belangrijk dat iemand optimaal kan integreren in het nieuwe land en desalniettemin zijn/haar eigen identiteit kan behouden.

Landgerichte trainingen
De landgerichte trainingen zijn vooral gericht op de sociale en culturele aspecten van het leven in het toekomstige land en zijn bedoeld voor mensen die gaan wonen, werken, studeren of stagelopen. Er wordt eventueel een aparte cursus georganiseerd voor meereizende kinderen.
Het programma beslaat twee dagen en wordt op basis van intakes op maat gemaakt. De locatie en de data worden in overleg bepaald. Aanmelding minimaal 3 weken van te voren.

Doel:
 • voorbereiding op de plaatselijke cultuur (gedrag en communicatie)
 • landinformatie (moeilijkheden, oplossingen, beperkingen en mogelijkheden)
 • cultuurverschillen tussen land van herkomst en het nieuwe land (consequenties ervan voor het dagelijkse leven)
 • cultuurshock (gedrag afstemmen op de nieuwe situatie)
Mogelijke programma-onderdelen
 • Module interculturele communicatie
 • Module interculturele systeemopstelling
 • Module landeninformatie
 • Module gedragspatronen en hun achtergrond (cultuur en religie)
 • Module politieke achtergronden (geopolitiek)
 • Module economische achtergronden (wereldeconomie)
 • Module cultuurshockModule wonen (optiek vanuit de partner)
 • Module werken (omgang lokale mensen)Module Nederlands cultuur
 • Module effecten van langdurig verblijf
 • Module omgaan met corruptie
 • Module werk versus privé

Trainingen voor partners
Een programma van 1 dag voor meereizende partners van werknemers die in het buitenland gaan werken. Als de ervaringen van de partner over leven in het buitenland negatief zijn, zal dit zeker z’n uitwerking hebben op het werk van de uitgezonden werknemer. Dit programma is daarom opgezet om de partner te leren omgaan met de uitdagingen en mogelijkheden die hij/zij zal tegenkomen in het buitenland. Het programma kan worden gemaakt voor elk land in de wereld. Data en locatie worden in overleg bepaald.

Mogelijke programma-onderdelen

 • inventarisatie van de verwachtingen voor het verblijf in het buitenland
 • interculturele communicatie
 • interculturele systeemopstelling
 • het dagelijkse leven in het buitenland: inkopen doen, lokaal personeel, gezondheid, de positie van vrouwen
 • cultuurshock en de effecten van lang in het buitenland leven
 • het opbouwen van een meeneembare baan
 • omgaan met de nieuwe rol en de sociale status.

Indien de partner ervoor kiest om zelf een eigen carrière op te bouwen in het buitenland, naast diens partner, zal er gedurende deze training een aparte strategie worden uitgestippeld om te komen tot voortzetting van de eigen carrière. Hij /zij is dan bereid om een tijd werkloos te zijn en werk te zoeken in het nieuwe land. Dan zal deze training de partner helpen zijn/haar kwaliteiten en ervaringen op een rijtje te zetten en een manier zoeken om ze op de best mogelijke manier in te zetten. De partner krijgt dan ook een module over culturele verschillen en gender-issues van het nieuwe land. Er wordt informatie gegeven over praktische zaken zoals het schrijven van een goede cv en het schrijven van een sollicitatiebrief. Daarnaast worden er rollenspelen gedaan.

Trainingen voor kinderen
Een programma van 1 dag (met eventuele terugkomdag) dat is ontworpen voor kinderen van 6 - 14 jaar, die samen met hun ouders in het buitenland gaan wonen. Er wordt praktische informatie gegeven, gesproken over de zorgen die bij de kinderen spelen en geleerd om zich emotioneel en sociaal snel te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Ook leren de kinderen omgaan met afscheid nemen, het dagelijkse leven in het nieuwe land, culturele verschillen, schoolsystemen, vriendjes maken en in contact blijven met het thuisland. De benadering is persoonlijk en interactief in een ontspannen sfeer. De trainer gebruikt drama, kunst en visualisatie oefeningen om de kinderen te stimuleren nieuwe informatie te vergaren en om uit te vinden hoe ze emotioneel reageren op het verhuizen naar het buitenland. Het programma is op maat gemaakt en kan voor alle landen in de wereld worden opgesteld. Locatie en data worden in overleg bepaald.

Mogelijke programma-onderdelen

 • Afscheid nemen en nieuwe vrienden maken;
 • Geografie;
 • Informatie over het nieuwe land;
 • interculturele systeemopstelling met poppetjes
 • Verhalen uit het nieuwe land;
 • Locale taal, gebruiken en gewoontes;
 • Het koken van een lokaal gerecht;
 • Spreekbeurt van de deelnemer over het nieuwe land.Training Interculturele Communicatie
Een programma van 1 dag voor iedereen die met andere culturen te maken heeft en optimaal wilt leren communiceren.
Voor mensen die in het buitenland gaan wonen, werken, studeren of stage gaan doen en op een andere manier al voor landeninformatie is gezorgd, of als onderdeel van veranderingsprocessen in de eigen organisatie, of ter aanvulling van de eigen gezinssituatie.

Mogelijke programma-onderdelen:

 • Wat is cultuur?
 • Bewustwording van de eigen cultuur.
 • Teamspel met inleving in een andere cultuur
 • Culturele aspecten herkennen en vertalen in consequenties voor de praktijk van uw werk.
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Rollenspellen, cases en oefeningen.
 
links
Iemand zonder wortels
gaat niet zweven
maar valt om.

Buro IKSA

Klompenmakerstraat 23
1825 AE Alkmaar
T +31-(0)72-5610638
M +31-(0)6-53263628
E dvdkrogt@antenna.nl

admin